CHUẨN BỊ

Tài liệu tiêu chuẩn 2429 của Bộ Y Tế

Sổ tay hướng dẫn thực hiện

CÁC GIAI ĐOẠN

Tên chươngTiêu chuẩnBảng kiểmHướng dẫn
CHƯƠNG 1- TỔ CHỨC QUẢN LÝTC1TC1HD1
CHƯƠNG 2 – TÀI LIỆU HỒ SƠTC2TC2HD2
CHƯƠNG 3 – NHÂN SỰTC3TC3HD3
CHƯƠNG 4 – DỊCH VỤ KHÁCH HÀNGTC4TC4HD4
CHƯƠNG 5 – QUẢN LÝ THIẾT BỊTC5TC5HD5
CHƯƠNG 6 – ĐÁNH GIÁ NỘI BỘTC6TC6HD6
CHƯƠNG 7 – QUẢN LÝ MUA SẮM VẬT TƯ, TTBTC7TC7HD7
CHƯƠNG 8 – QUÁ TRÌNH XÉT NGHIỆMTC8TC8HD8
CHƯƠNG 9 – QUẢN LÝ THÔNG TINTC9TC9HD9
CHƯƠNG 10 – SỰ KPH, HĐKP, HĐPNTC10TC10HD10
CHƯƠNG 11 – CẢI TIẾN LIÊN TỤCTC11TC11HD11
CHƯƠNG 12 – CSVC VÀ AN TOÀNTC12TC12HD12