Category Archives: Tài liệu và hồ sơ

Tài liệu và hồ sơ trong quản lý chất lượng xét nghiệm

Lưu trữ tài liệu và hồ sơ

Lưu trữ tài liệu và hồ sơ

Lưu trữ tài liệu và hồ sơ là công việc không thể thiếu hằng ngày, bài viết sau đây sẽ đưa ra tất cả các thông tin về yêu cầu lưu trữ tài liệu và hồ sơ trong hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm.

Hồ sơ trong hệ thống quản lý chất lượng

Hồ sơ trong hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm

Hồ sơ là thông tin của phòng xét nghiệm, có thể ở dạng viết tay hoặc in từ máy tính. Hồ sơ là cố định, không được sửa lại hoặc thay đổi. Bài viết sau đây trình bày tất cả các thông tin về hồ sơ.

Tài liệu trong hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm

Hệ thống cấp bậc trong tài liệu

Tài liệu trong hệ thống quản lý chất lượng là bài viết trình bày đầy đủ các khía cạnh về tài liệu. Giúp bạn đọc nắm bắt nhanh nhất

Khái niệm trong hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm

Quản lý chất lượng xét nghiệm

Các khái niệm trong quản lý chất lượng xét nghiệm tương đối mới. Bài viết này tập hợp tất cả các khái niệm để bạn đọc dễ dàng tiếp cận