Category Archives: Quản lý nhân sự

Bài viết về quản lý nhân sự trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y học

Thầy sách và bạn trong nghề xét nghiệm

3 báu vật cuộc đời

Thầy, sách, bạn là tam giác của việc học, hiểu và hành trong bất cứ nghề nghiệp nào. Tôi cũng giống như bạn thôi là một kỹ thuật viên xét nghiệm ngày ngày trong lab, làm những công việc chuyên môn lặp đi lặp lại mỗi ngày. Kết quả là do mong muốn và nỗi […]

Tuyển dụng và định hướng trong quản lý nhân sự

Tuyển dụng nhân sự trong quản lý phòng xét nghiệm

Quản lý nhân sự phòng xét nghiệm là quy trình liên tục gồm nhiều giai đoạn, bài viết giúp bạn đọc hệ thống được các bước trong quy trình quản lý nhân sự.

Tuyển dụng nhân sự trong phòng xét nghiệm

Tuyển dụng nhân sự trong quản lý phòng xét nghiệm

Tuyển dụng nhân sự và duy trì những nhân viên có năng lực là điều quan trọng đối với chất lượng phòng xét nghiệm. Không tuân thủ việc kiểm tra trình độ năng lực và tham khảo về tính cách, thái độ đối với nhân viên mới có thể dẫn tới những vấn đề sau này.