Category Archives: Content cho dân trường y

Content cho dân trường y

Kinh nghiệm tiếp đoàn kiểm tra

Kinh nghiệm tiếp đoàn kiểm tra

KINH NGHIỆM VÀ TÂM LÝ ỨNG XỬ KHI LÀM VIỆC TIẾP CÁC ĐOÀN THANH, KIỂM TRA NHÀ THUỐC, QUẦY THUỐC (DSCK1 Trần Đình Bách tổng hợp và biên soạn) Thanh tra, kiểm tra là hoạt động mà mọi Doanh nghiệp dược, Nhà thuốc, Quầy thuốc phải chấp nhận thường xuyên do tính đặc thù của […]