Category Archives: Sách phép màu

Sách phép màu

ƯỚC MƠ CỦA BẠN LÀ GÌ?

Ước mơ của bạn là gì? Câu hỏi mà tôi thường hỏi những bạn trẻ khi mới tham gia chương trình huấn luyện của tôi. Có nhiều phương pháp nhiệm màu được thiết kế để giúp bạn thực hiện được ước mơ. Vì thế, bạn cần phải hiểu rõ xem mình thật sự muốn gì?