Category Archives: Sách phát triển bản thân

Sách phát triển bản thân

Sức mạnh tiềm thức

SỨC MẠNH TIỀM THỨC

CHƯƠNG 1. KHO BÁU BÊN TRONG BẠN CHƯƠNG 2. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA TÂM THỨC CHƯƠNG 3. TÁC ĐỘNG KỲ DIỆU CỦA TIỀM THỨC CHƯƠNG 4. CHỮA TRỊ TINH THẦN TRONG THỜI CỔ ĐẠI CHƯƠNG 5. CHỮA TRỊ TINH THẦN TRONG THỜI HIỆN ĐẠI CHƯƠNG 6. KỸ THUẬT TRỊ LIỆU TINH THẦN CHƯƠNG 7. […]

Quay về nương tựa

Quay về nương tựa

Quay về nương tựa Hải đảo tự thân Chánh niệm là Bụt Soi sáng xa gần Hơi thở là Pháp Bảo hộ thân tâm Năm uẩn là Tăng Phối hợp tinh cần Thở vào Thở ra Là hoa Tươi mát Là núi Vững vàng Nước tĩnh Lặng chiếu Không gian Thênh thang. Bài hát quay […]

Người cha đãng trí – câu chuyện về việc phê bình người khác

ĐẮC NHÂN TÂM

Người cha đãng trí là câu chuyện được đề cập trong quyển Đắc nhân tâm về phê phán người khác. Đọc câu chuyện bạn sẽ thấy được đâu đó bản thân của mình trong đó. Người cha đãng trí – W. Livingston Larned Hãy nghe cha nói đây con trai: Cha nói điều này với […]