Category Archives: Chất lượng xét nghiệm

Chất lượng xét nghiệm

Thầy sách và bạn trong nghề xét nghiệm

3 báu vật cuộc đời

Thầy, sách, bạn là tam giác của việc học, hiểu và hành trong bất cứ nghề nghiệp nào. Tôi cũng giống như bạn thôi là một kỹ thuật viên xét nghiệm ngày ngày trong lab, làm những công việc chuyên môn lặp đi lặp lại mỗi ngày. Kết quả là do mong muốn và nỗi […]

Tuyển dụng và định hướng trong quản lý nhân sự

Tuyển dụng nhân sự trong quản lý phòng xét nghiệm

Quản lý nhân sự phòng xét nghiệm là quy trình liên tục gồm nhiều giai đoạn, bài viết giúp bạn đọc hệ thống được các bước trong quy trình quản lý nhân sự.

Tuyển dụng nhân sự trong phòng xét nghiệm

Tuyển dụng nhân sự trong quản lý phòng xét nghiệm

Tuyển dụng nhân sự và duy trì những nhân viên có năng lực là điều quan trọng đối với chất lượng phòng xét nghiệm. Không tuân thủ việc kiểm tra trình độ năng lực và tham khảo về tính cách, thái độ đối với nhân viên mới có thể dẫn tới những vấn đề sau này.

Lưu trữ tài liệu và hồ sơ

Lưu trữ tài liệu và hồ sơ

Lưu trữ tài liệu và hồ sơ là công việc không thể thiếu hằng ngày, bài viết sau đây sẽ đưa ra tất cả các thông tin về yêu cầu lưu trữ tài liệu và hồ sơ trong hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm.

Hồ sơ trong hệ thống quản lý chất lượng

Hồ sơ trong hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm

Hồ sơ là thông tin của phòng xét nghiệm, có thể ở dạng viết tay hoặc in từ máy tính. Hồ sơ là cố định, không được sửa lại hoặc thay đổi. Bài viết sau đây trình bày tất cả các thông tin về hồ sơ.

Tài liệu trong hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm

Hệ thống cấp bậc trong tài liệu

Tài liệu trong hệ thống quản lý chất lượng là bài viết trình bày đầy đủ các khía cạnh về tài liệu. Giúp bạn đọc nắm bắt nhanh nhất

Khái niệm trong hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm

Quản lý chất lượng xét nghiệm

Các khái niệm trong quản lý chất lượng xét nghiệm tương đối mới. Bài viết này tập hợp tất cả các khái niệm để bạn đọc dễ dàng tiếp cận