Category Archives: Đắc nhân tâm

Đắc nhân tâm là cuốn giáo trình có giá trị mãi mãi về nghệ thuật ứng xử. Thực hành và đọc đi đọc lại đắc nhân tâm sẽ giúp cuộc sống của bạn thay đổi hãy tin tôi

Người cha đãng trí – câu chuyện về việc phê bình người khác

ĐẮC NHÂN TÂM

Người cha đãng trí là câu chuyện được đề cập trong quyển Đắc nhân tâm về phê phán người khác. Đọc câu chuyện bạn sẽ thấy được đâu đó bản thân của mình trong đó. Người cha đãng trí – W. Livingston Larned Hãy nghe cha nói đây con trai: Cha nói điều này với […]