Category Archives: những người thầy

Những người thầy đã có đóng góp to lớn trong sự phát triển của ngành xét nghiệm non trẻ Việt Nam và bản thân tôi thật sự cám ơn kiến thức mà các thầy đã dành tặng cho thế hệ

Danh sách các thầy đầu ngành có ảnh hưởng đến sự phát triển của lĩnh vực Xét nghiệm Việt Nam

Những người thầy trong lĩnh vực xét nghiệm

Danh sách các thầy đầu ngành có ảnh hưởng đến sự phát triển của lĩnh vực Xét nghiệm Việt Nam. Tìm kiếm trên internet về thông tin các thầy cô cho bài viết Thầy sách và bạn trong lĩnh vực xét nghiệm tôi chợt nhận ra thông tin về các thầy cô mà tôi tưởng […]