Category Archives: Sinh hóa

Xét nghiệm sinh hóa

Xét nghiệm đường huyết

Xét nghiệm đường huyết

Để xác định xem mức đường huyết của bạn có nằm trong giới hạn bình thường hay không; để sàng lọc, chẩn đoán và theo dõi bệnh tiểu đường , và theo dõi sự hiện diện của hạ đường huyết (đường huyết thấp) và tăng đường huyết (đường huyết cao)