Tuyển dụng nhân sự trong phòng xét nghiệm

Tuyển dụng nhân sự trong quản lý phòng xét nghiệm

Tuyển dụng nhân sự và duy trì những nhân viên có năng lực là điều quan trọng đối với chất lượng phòng xét nghiệm. Không tuân thủ việc kiểm tra trình độ năng lực và tham khảo về tính cách, thái độ đối với nhân viên mới có thể dẫn tới những vấn đề sau này.

Tuyển dụng nhân sự trong quản lý phòng xét nghiệm
Tuyển dụng nhân sự trong quản lý phòng xét nghiệm

Vai trò của trưởng phòng xét nghiệm trong tuyển dụng nhân sự

Vai trò của lãnh đạo
Vai trò của lãnh đạo
 • Tuyển số lượng nhân viên phù hợp để thực hiện khối lượng công việc.
 • Kiểm tra xác nhận những hạng mục trong hồ sơ xin việc là đúng.
 • Xây dựng bản mô tả công việc đầy đủ và kỹ lưỡng cho từng nhân viên.
 • Tập huấn cho từng nhân viên về nhiệm vụ cụ thể của họ:
  • Tập huấn định hướng cho các nhân viên mới. Ngay cả đối với nhân viên có năng lực thì việc chuyển công tác cũng gặp khó khan vì mỗi phòng xét nghiệm đều có sự vận hành khác nhau, do đó, người quản lí cần phải đảm bảo rằng những nhân viên mới được định hướng và tập huấn đầy đủ.
  • Thực hiện và lưu hồ sơ đánh giá năng lực đối với tất cả nhân viên. Đây là trách nhiệm của quản lý để xác nhận rằng những nhân viên đã được tập huấn có đủ năng lực để thực hiện công việc của họ.
 • Tạo các cơ hội đào tạo liên tục; các kỹ thuật mới hoặc phương pháp mới có thể được giới thiệu thông qua các khóa đào tạo liên tục. Thực hiện đánh giá hàng năm kết quả hoạt động của nhân viên

Vai trò của cán bộ quản lý chất lượng trong tuyển dụng nhân sự

 • Đưa ra định hướng và tập huấn cho nhân viên
 • Lưu giữ, cập nhật và bảo mật hồ sơ nhân viên;
 • Đưa chính sách liên quan tới nhân sự vào trong Sổ tay quản lý chất lượng.

Vai trò của cán bộ xét nghiệm trong tuyển dụng nhân sự

 • Với vai trò là cán bộ xét nghiệm, điều quan trọng là:
  • Tham gia tập huấn và đào tạo liên tục;
  • Khi được phân công thêm trách nhiệm hoặc thăng chức cần đễ xuất các tập huấn phù hợp;
  • Duy trì hồ sơ về phát triển chuyên môn cá nhân.

Xem tất cả các bài viết về chủ đề tuyển dụng nhân sự tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *