Tuyển dụng và định hướng trong quản lý nhân sự

Tuyển dụng nhân sự trong quản lý phòng xét nghiệm

Quản lý nhân sự phòng xét nghiệm là quy trình liên tục gồm nhiều giai đoạn, bài viết giúp bạn đọc hệ thống được các bước trong quy trình quản lý nhân sự.

Tuyển dụng và định hướng trong quản lý nhân sự

Trình độ chuyên môn của nhân viên và mô tả công việc

Yêu cầu về trình độ học vấn, kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm.  Khi xây các yêu cầu về năng lực cần lưu ý rằng một số vị trí yêu cầu các kỹ năng và kiến thức chuyên biệt cần thiết như ngôn ngữ, công nghệ thông tinan toàn sinh học.

Bản mô tả công việc cho biết rõ và chính xác các trách nhiệmquyền hạn cho từng vị trí nhân viên.  Bản mô tả công việc nên:

 • Liệt kê các hoạt động và nhiệm vụ cần phải thực hiện;
 • Xác định cụ thể các trách nhiệm trong việc thực hiện xét nghiệm và triển khai hệ thống chất lượng (chính sách và hoạt động);
 • Phản ánh được yêu cầu về trình độ học vấn và tập huấn của nhân viên;
 • Thường xuyên cập nhật và sẵn có cho tất cả nhân viên làm việc trong phòng xét nghiệm.

Bản mô tả công việc cần dựa trên năng lực và phản ảnh các kỹ năng cần thiết. Những yêu cầu cho từng vị trí nhân viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào qui mô của phòng xét nghiệm và tính phức tạp của dịch vụ xét nghiệm. Ví dụ: đối với phòng xét nghiệm có qui mô nhỏ thì có số lượng nhân viên hạn chế nên nhân viên có thể có nhiều trách nhiệm hơn và phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong khi đó, các phòng xét nghiệm lớn hơn có nhiều nhân sự hơn thì nhân viên chuyên môn hóa hơn

Lưu ý, bản mô tả công việc rõ ràng không chỉ được sử dụng để hướng dẫn mà còn được dùng để đánh giá năng lực nhân viên.

Định hướng chuyên môn

Định hướng là quá trình giới thiệu cho nhân viên mới về môi trường làm việc mới và các nhiệm vụ cụ thể của nhân viên đó. Mục đích quan trọng của định hướng là giúp nhân viên mới biết được nơi mà họ tìm những nguồn lực cần thiết để hỗ trợ công việc.

Định hướng khác với tập huấn. Định hướng nhân viên phòng xét nghiệm cần bao gồm những khía cạnh sau.

–     Định hướng chung: Thăm quan khu vực làm việc và giới thiệu với tất cả cấp quản lý và nhân viên.

 Thông tin về:

 • Hệ thống tổ chức của phòng xét nghiệm phù hợp với cộng đồng y tế và/hoặc với hệ thống sức khỏe công cộng;
 • Nhân viên chủ chốt và thẩm quyền/quyền hạn của họ;
 • Mỗi liên quan và sự tương tác giữa phòng xét nghiệm với khách hàng và các đối tác của phòng xét nghiệm;
 • Các chính sách và qui trình liên quan đến cơ sở hạ tầng và an toàn.

 Chính sách nhân sự:

 • Đo đức nghề nghiệp
 • Bảo mật
 • Quyền lợi của nhân viên
 • Lịch công việc.

 Trong sổ tay hướng dẫn cho nhân viên cần nêu rõ các chính sách về tổ chức và thông tin về hệ thống chất lượng phòng xét nghiệm.  Mỗi nhân viên cần có một bảo sao mô tả công việc của mình và nội dung chính của sổ tay nhân viên. Cần cung cấp tổng quan về quy trình thực hành chuẩn (QTC) cho nhân viên.

Cần xây dựng bảng kiểm để đảm bảo các nội dung của việc định hướng được thực hiện.  Yêu cầu nhân viên ký và ghi ngày tháng vào bảng kiểm để lưu hồ sơ các nội dung được thảo luận .

Tập huấn và đào tạo liên tục trong quản lý nhân sự

Đánh giá và tổng kết hoạt động của nhân viên trong quản lý nhân sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *