Quy luật vũ trụ

Quy luật vũ trụ

Quy luật vũ trụ là quy luật của tất cả các quy luật. Vận dụng tốt quy luật vũ trụ để sống tốt hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn có ích cho bản thân gia đình và đóng góp cho xã hội

1. Luật hấp dẫn trong quy luật vũ trụ

– Cái gì giống nhau → hút nhau
– Cùng tần số nào → hút tần số đấy
– Mây tầng nào → bay tầng đó
► Không có điều gì tự nhiên xảy ra trong cuộc sống. Nếu ta có trường năng lượng tốt thì sẽ hút được những điều tốt đẹp

Tìm hiểu về luật hấp dẫn thông qua cuốn sách Phép màu – The Magic

Sách phép màu
Sách Phép màu – Quy luật hấp dẫn của vũ trụ

2. Luật nhân quả

– Ta muốn giàu sang → gieo hạt hào phóng.
– Muốn nhận tình yêu thương → gieo hạt yêu thương.
– Để nhận quả sức khỏe → gieo hạt sự sống.
► Muốn điều gì thì gieo điều nấy.

3. Luật cân bằng

– Muốn nhận được nhiều hơn → hãy cho đi, cống hiến nhiều hơn
– Tư duy của ta đến đâu → tài chính của ta đến đó.
– Tư duy được nâng lên → mọi thứ sẽ được nâng lên.
► Ta nhận lại được chính xác những gì mình đã cho đi trong cuộc đời này.

4. Luật trong ngoài

– Muốn bên ngoài ta vui vẻ ↔ bên trong phải vui vẻ.
– Muốn thế giới bên ngoài ta tốt đẹp ↔ thế giới bên trong ta phải tốt đẹp.
► Ta hãy cố gắng từ bên trong.

5. Luật tập trung trong quy luật vũ trụ

– Cái gì tập trung vào → cái đấy sẽ càng mở rộng.
– Tập trung vào sự vui vẻ, tích cực → cuộc sống có nhiều niềm vui và sự tích cực.

6. Luật nhất quán trong quy luật vũ trụ

Cách ta làm một việc là cách ta làm mọi việc

Người thành công là người có uy tính. Nếu việc nhỏ làm không xong thì việc lớn làm sao chỉnh chu được. Nếu việc nhỏ lặp đi lặp lại sẽ rơi vào trong tiềm thức và trở thành thói quen.

Khi làm việc nhỏ hãy tự hỏi rằng: việc này có hình thành thói quen hay không?

Mọi việc đều nhất quán với nhau.

Xem video về quy luật vũ trụ tham khảo:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *