QR_Lấy máu xét nghiệm tại nhà cần thơ

DỊCH VỤ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM

TẠI NHÀ 

Nhanh chóng - dịch vụ xét nghiệm tại nhà nhanh chóng

Nhanh chóng

Chính xác - dịch vụ xét nghiệm tại nhà chính xác

Chính xác

Tận tâm - dịch vụ xét nghiệm tại nhà tận tâm

Tận tâm

Icon đăng kí - dịch vụ xét nghiệm tại nhà cần thơ

Bước 1: ĐĂNG KÍ XÉT NGHIỆM

Cách 1: Khách hàng gọi Hotline 0973267408

Cách 2: Đăng kí trực tuyến trên Website

http://npduylab.com/dich-vu-xet-nghiem-tai-nha

Icon - lấy mẫu máu xét nghiệm tại nhà cần thơ

 

Bước 2: CÁN BỘ ĐẾN LẤY MẪU THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Trả kết quả xét nghiệm - dịch vụ xét nghiệm cần thơ trả kết quả tại nhà

 

Bước 3: TRẢ KẾT QUẢ TẬN NƠI – EMAIL

Tư vấn kết quả - Tư vấn kết quả xét nghiệm - Dịch vụ xét nghiệm tại nhà Cần Thơ

 

Bước 4: TƯ VẤN KẾT QUẢ

HOTLINE 0973267408