Livestream:quản lý nhân sự trong hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm

Buổi livestream chia sẻ miễn phí chủ đề

QUẢN LÝ NHÂN SỰ
TRONG HỆ THỐNG QLCL XÉT NGHIỆM

Cám ơn, Công ty TNHH Chất lượng xét nghiệm Y học anh Quangvà Tuyến đã tạo điều kiện cho duy được trở thành diễn giả. Buổi chia sẻ này dành cho:

  • Anh/chị đang công tác trong lĩnh vực xét nghiệm
  • Bạn sinh viên xét nghiệm đang tìm kiếm việc làm
  • Anh/chị đang kinh doanh trong lĩnh vực phòng xét nghiệm
  • Anh/chị quan tâm về lĩnh vực nhân sự  trong y tế

Quét mã QR để vào nhóm

Đường link tham gia sẽ được cập nhật tại đây