Câu chuyện chú chó và chú mèo

Cán bộ quản lý chất lượng là gì?

Một ngày nọ, trong một vùng đồng cỏ xanh tươi, có một đàn cừu sống hạnh phúc dưới sự dẫn dắt của một con chó giỏi. Chó đã đảm nhận vai trò lãnh đạo đàn cừu bằng cách bảo vệ chúng khỏi những con sói xấu xa và dẫn dắt đàn cừu tới những vùng cỏ ngon để ăn.

Tuy nhiên, một ngày nọ, chủ nhân của con chó quyết định thay thế chó bằng một con mèo và đặt mèo làm quản lý của đàn cừu. Ngay khi mèo nhận nhiệm vụ quản lý, chúng bắt đầu ra lệnh cho đàn cừu đi đến những vùng cỏ còn lại, mà không quan tâm đến tình trạng an toàn của đàn cừu hay đến chất lượng của thức ăn.

Với lãnh đạo, con chó đã giữ được tình yêu và tôn trọng của đàn cừu bằng cách đảm bảo an toàn và phát triển cho đàn cừu. Tuy nhiên, với quản lý, mèo chỉ quan tâm đến lợi ích của chủ nhân và đã đánh đổi sự an toàn và phát triển của đàn cừu để đáp ứng các chỉ tiêu hiệu suất được đặt ra.

Từ câu chuyện này, ta có thể thấy sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý. Lãnh đạo đảm bảo an toàn, phát triển và tôn trọng nhân viên, trong khi quản lý thường tập trung vào hiệu suất và lợi ích ngắn hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *